คุณเหลือเวลาติวสอบอีกเพียง

ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. 63 (ออนไลน์ 40 ชม.)

“กับ รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร – GURU ในวงการตัวจริง”

การสอบ ก.พ. ภาค ก. 63 ปีนี้ของแรง เพราะปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิชาสอบให้ยากขึ้นอีก ชวนเตรียมตัวสอบกับหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งความสามารถในการวิเคราะห์ และความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการติว ก.พ. ภาค ก. มากกว่า 20 ปี

เก็งข้อสอบอิงแนวสอบจริง ก.พ. ภาค ก. 63

สำหรับวิชาความสามารถในการวิเคราะห์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของข้อสอบบ้าง แต่เนื้อหายังคล้ายคลึงกับของเก่าอยู่ คือเน้นการคิดคำนวณ เหตุผล และภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ยังคงมีเช่นเดิม ส่วนที่น่าตื่นเต้นและต้องเตรียมตัวกันอย่างจริงจัง ก็คือวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีที่ถูกเพิ่มเข้ามา ในการสอบครั้งนี้ด้วย เชื่อว่าหากมีแนวทางในการเตรียมตัว รู้หลักวิธีการ และมีการฝึกฝนทบทวนที่ดีและเพียงพอ ข้อสอบที่ว่ายากก็คงกลายเป็นเรื่องง่าย

หัวข้อที่เรียน - ติวสอบ ก.พ. ภาค ก. 63 (ออนไลน์ 40 ชม.)

เกริ่นนำ หนังสือคู่มือติวสอบความรู้ทั่วไป ภาค ก

1. ร้อยละ
2. พีชคณิต
3. สมการ
4. การทำงาน
5. ระยะทาง
6. ค่าเฉลี่ย
7. ของผสม
8. เซ็ด
9. ตรรกวิทยา
10. เรขาคณิต
11. การจัดเรียง การจัดหมู่

12. โจทย์ สดมภ์
13. โจทย์ operation
14. บทความ ตาราง กราฟ
15. อุปมา อุปไมย
16. อนุกรม ตอนที่ 1
17. อนุกรมตอนที่ 2
18. อนุกรมตอนที่ 3
19. สัญลักษณ์เครื่องหมาย ตอนที่ 1
20. สัญลักษณ์เครื่องหมาย ตอนที่ 2
21. สัญลักษณ์เครื่องหมาย ตอนที่ 3

22. สัญลักษณ์เครื่องหมาย ตอนที่ 4
23. เงื่อนไขภาษา ตอนที่ 1 (ลักษณะโจทย์)
24. เงื่อนไขภาษา ตอนที่ 2 (แผนภาพ)
25. เงื่อนไขภาษา ตอนที่ 3 (เซ็ต)
26. เงื่อนไขภาษา ตอนที่ 4 (ตาราง)
27. เงื่อนไขภาษา ตอนที่ 5 (ตาราง)
28. ประเทศไทย 4.0 ตอนที่ 1
29. ประเทศไทย 4.0 ตอนที่ 2
30. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

31. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
32. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
33. หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
34. เจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
35. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอนที่ 1
36. นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอนที่ 2
37. พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน

ผู้สอนเป็นใคร ?

หลักสูตรนี้สอนโดย รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร

  • อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • กูรูในวงการติว ก.พ. ภาค ก. เจ้าของตำรา ‘คู่มือความสามารถทั่วไป สอบบรรจุเข้าเป็นราชการพลเรือน ก.พ.’ ที่ช่วยให้คนสอบรับราชการได้แล้วนับหมื่นคน!

รีวิวบางส่วนจากผู้เรียนจริง

ติวสอบออนไลน์กับเรา ดีอย่างไร ?

หมายเหตุ : หลังจากลูกค้าส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว จะได้รับ Username/Password เพื่อเข้าระบบการติวออนไลน์

แจ้งโอนเงินได้ที่นีี่ - คลิกเลย

ติดต่อเรา & ลงทะเบียนเรียน